Vi på Røros Hotell tar kontinuerlig nye skritt for å redusere vår økologiske fotavtrykk.

Med en visjon om å skape en mer bærekraftig fremtid, har vi identifisert nøkkelområder som vi arbeider målrettet mot. Her ønsker vi å presentere noen av våre nåværende og fremtidige miljøinitiativer som vi fokuserer på.

Åpenhetsloven: Fremme offentlig innsyn og demokratisk deltakelse

 

Åpenhetsloven er en viktig juridisk bestemmelse som sikrer offentlighet og innsyn i forvaltningen. Den gir borgere rett til å få tilgang til informasjon om offentlige beslutninger, dokumenter og prosesser. Gjennom å fremme gjennomsiktighet, ansvarlighet og demokratisk deltakelse, bidrar loven til å styrke demokratiet og sikre at offentlig virksomhet utøves på en åpen og transparent måte.

Se redegjørelsen for åpenhetsloven her. 

Bergvarme

 

Vi er stolte av å tilby en stabil og sikker varmekilde gjennom boring av 41 brønner. Hver brønn bores imponerende 320 meter ned i bakken, som tilsvarer en lengde på over 1,5 mil med rør. Disse rørene er deretter koblet til vår effektive propan/butan varmepumpe-sentral.

 

Bergvarme er en form for fornybar energi som utnytter den naturlige varmen som er lagret i jorden. Denne energikilden bidrar til oppvarming og kjøling av bygninger på en bærekraftig måte. Ved å utnytte bergvarme reduserer vi behovet for fossile brensler og dermed bidrar vi til å redusere utslipp av klimagasser. Vi reduserer også vår avhengighet av ikke-fornybare energikilder.

 

Våre bergvarmeboringer representerer en langsiktig og bærekraftig løsning for energiforsyning. Vi er glade for å kunne tilby en miljøvennlig alternativ for oppvarming og kjøling som bidrar til å bevare vårt felles miljø for fremtidige generasjoner.

Solceller

 

Vi har montert 1150 m2 solcellepaneler, som forventes å generere opptil 187 000 kWh (kilowattimer) årlig. Denne solenergien vil ikke bare forsyne hotellet med en pålitelig og ren energikilde, men vi vil også ha muligheten til å selge overskuddsenergi tilbake til markedet.

 

Solenergi er en utrolig bærekraftig løsning for energiproduksjon. Ved å installere solcellepaneler og utnytte solens stråler for å generere elektrisitet, reduserer vi behovet for fossile brensler og dermed bidrar vi til å redusere utslipp av klimagasser. Denne overgangen til solenergi hjelper oss med å ta et viktig skritt mot en mer bærekraftig fremtid, samtidig som vi drar nytte av en fornybar og ubegrenset kilde til energi.

Ventilasjonsanlegg

 

Ved å erstatte gamle ventilasjonsanlegg med moderne enheter som bruker roterende varmegjenvinning, oppnår man en mer effektiv utnyttelse av energi. Denne teknologien gjør det mulig å gjenvinne og gjenbruke varmeenergien som allerede er tilstede i luften som ventileres ut, og dermed reduseres behovet for ekstra energiforbruk. Dette bidrar til å redusere energiforbruket, klimagassutslippene og den totale miljøpåvirkningen, noe som gjør oppgraderingen til en bærekraftig løsning for drift av ventilasjonssystemet.

Sentral driftskontroll

 

Et SD-anlegg gir avansert overvåkning, styring og optimalisering av ulike systemer og utstyr, slik at de kan tilpasses og operere mer effektivt i henhold til den aktuelle aktivitetsnivået. Dette fører til redusert energiforbruk og bedre ressursutnyttelse. Ved å implementere et slikt system oppnår man økt energieffektivitet, lavere driftskostnader og redusert miljøpåvirkning.

Lokalt og kortreist samarbeid

 

Røros Hotell Gruppen støtter lokalmatprodusenter ved å bruke kortreiste og sesongbaserte råvarer i våre menyer. Dette reduserer transportbehovet og støtter lokale leverandører. Siden oppstarten for 30 år siden har vi vært pådriver for lokalmatprodusenter. Våre menyer er inspirert av råvarer fra fjellregionen og Trøndelag. Vår misjon er å handle lokalt når det er mulig, avhengig av kvalitet, pris og leveringsdyktighet. I 2019 var hele 57% av våre innkjøp av varer og tjenester lokalt.

Miljøsertifisering

 

Vi er stolte av å være en organisasjon som har gjennomgått en grundig miljøsertifiseringsprosess. Dette betyr at vi oppfyller strenge krav til miljøvennlig og bærekraftig drift. Vår forpliktelse innebærer målrettet arbeid for å redusere vår miljøpåvirkning innen områder som avfallshåndtering, energiforbruk, arbeidsmiljø, innkjøp og transport. I tillegg inkluderer sertifiseringen krav om dokumentasjon, rapportering og kontinuerlig forbedring.

Vi er dedikert til å bidra på best mulig måte til en bedre og mer bærekraftig miljøsituasjon.