PERSONVERNERKLÆRING – RØROS HOTELL AS

Røros Hotell AS består av Røros Hotell, Erzscheidergården, Vertshuset Røros og Kaffestuggu

 

Røros Hotell respekterer og beskytter ditt personvern, og i denne erklæring kan du lese om hvordan
vi håndterer dine personlige opplysninger.

 

Personvernerklæringen beskriver hvordan data innsamlet på våre digitale plattformer blir behandlet.
Innsamlingen av disse dataene gjør det mulig for besøkende å få tilgang til og bruke våre digitale
tjenester. Denne personvernerklæringen er i samsvar med Personvernforordningen (General Data
Protection Regulation) og lokale lovverk.

 

Røros Hotell AS er ansvarlig for innsamling, lagring og behandling av dine personopplysninger. Noe
informasjon ber vi om direkte, og annen informasjon blir automatisk samlet inn.

 

 

1. Hvilke personopplysninger samler Røros Hotell AS inn og hvorfor

 

Personopplysningene du gir Røros Hotell AS og som samles inn på våre digitale plattformer,
benyttes for forbedre kundeopplevelsen og tilby deg relevant informasjon og tilbud i alle
kontaktledd.

Røros Hotell AS samler inn personopplysninger for å kunne tilby våre produkter og gi
informasjon til kunder og samarbeidspartnere. Dersom en person ikke ønsker å gi visse
opplysninger til Røros Hotell AS, vi vi ikke kunne gjøre forretninger med vedkommende eller
deres organisasjon, eller tilby ønskede produkter og/eller informasjon.

De følgende kategorier beskriver hvilke data som samles inn av Røros Hotell As og formålene
med datainnsamlingen:

 

1.1 Som en del av den generelle forretningsvirksomheten.

 

Vi samler inn personopplysninger om enkeltpersoner, ansatte, leverandører (inkl.
tredjeparts tjenesteleverandører), tilknyttede selskaper og bedriftskunder. Dataene
kan inneholde en persons navn, kontaktdetaljer, eller annen informasjon som er
nødvendig for ansettelsesformål eller for å drive forretning med deg eller din
organisasjon.

 

1.2. For å hjelpe deg med dine henvendelser

 

Du kan velge å gi oss personopplysninger inkl navn, e-postadresse eller annen
kontaktinformasjon når du kontakter Røros Hotell AS pr telefon, e-post eller via
digitale kanaler. Disse dataene gjør det mulig for oss å svare på forespørsler om
produktinformasjon, og opprette tilbud på våre produkter . Denne informasjonen
kan bli delt med relevante uavhengige leverandører for at vi skulle hjelpe kundene
med deres henvendelser.

 

1.3 Nåværende kunder og potensielle kunder.

 

Vi kan samle inn personopplysninger til kunder og potensielle kunder, herunder navn,
kontaktdetaljer, betalingsdetaljer, kredittinformasjon og annen informasjon som er
nødvendig for at vi skal kunne drive forretninger med personen eller organisasjonen.
Vi kan dele denne informasjonen med samarbeidspartnere for å behandle kundens
bestillinger, koordinere levering av tjenester til kunden eller bistå med support.

 

1.4 Potensielle ansatte.

 

Når en person søker på en jobb eller inngår en kontrakt med Røros Hotell AS, kan vi
samle inn visse opplysninger som navn, kontaktinformasjon, informasjon, og
arbeidshistorikk og informasjon om faglige interesser. Dette kan samles inn direkte
fra deg, fra et rekrutteringsbyrå, fra tidligere arbeidsgivere og andre, inkl. referanser
og offentlig tilgjengelige kilder. Denne informasjonen brukes til å bistå oss i
ansettelsesprosessen og vurdering av kontraktinngåelser.

 

1.5 For å overholde loven.

 

Vil vi samle nødvendig og lovpålagt data.
Personlig og ikke-personlige opplysninger samlet inn av Røros Hotell AS, anses som
konfidensielle og vil ikke bli solgt eller utlevert til en tredjepart.

 

 

2 Hvordan Røros Hotell AS samler inn data.

 

Vi samler inn informasjonen du oppgir når du ber om produkter, tjenester eller informasjon
fra oss.

 

3 Deling av personopplysninger med andre selskaper.

 

Røros Hotell AS deler ikke dine personlige opplysninger, med unntak av i noen få spesielle
situasjoner:
– Når selskapet videreformidler tjenester som del-leveranse
– Når vi deler personopplysninger med tredjeparter for å sikre oss kunders sikkerhet, for å
beskytte våre rettigheter for å overholde juridiske lover, eller i andre tilfeller der vi har
god tro på at opplysninger er forespurt med hensyn til loven.
– Når du tillater oss å dele dine personlige opplysninger med andre selskaper, slik som:
o Du bestemmer deg for å dele dine personopplysninger med andre selskaper slik
at de kan sende deg tilbud og rabatter på produkter og tjenester.
o Du ber oss om å dele dine personlige opplysninger med en tredjeparts nettsteder
eller plattformer, f.eks i sosiale medier.

 

4 Dine valg.

 

Røros Hotell AS gir deg muligheten til å foreta visse valg angående innsamling, bruk og deling av dine
personlige opplysninger. I henhold til lokale lovverk, kan du foreta følgende valg;
– Du kan velge om du vil dere dine personlige opplysninger med andre selskaper så de kan
sende deg markedsføring om dere produkter og tjenester.
– Du kan be om å få tilgang til de personlige opplysningene vi har om deg, for å gjøre
eventuelle rettelser og i visse tilfeller kan du be om at vi sletter personopplysningene dine.
For å foreta disse valgene eller be om tilgang til dine personlige opplysninger hos oss, kan du
kontakte pr mail eller telefon. Vær oppmerksom på at dersom du ikke tillater at vi samler inn
personopplysninger fra deg, kan vi ikke tilby deg produkter og tjenester. Dersom du har spørsmål om
spesifikke personlige opplysninger om deg som vi oppbevarer, vennligst ta kontakt med oss.

 

5 Datasikkerhet, integritet og oppbevaring.

 

Sikkerheten, integritet og konfidensialiteten til dine opplysninger er svært viktige for oss. Røros
Hotell AS har implementert ulike sikkerhetstiltak som er laget for å beskytte informasjon fra
uvedkommende. Fra tid til annen, vurdere vi våre sikkerhetsrutiner dersom ny teknologi tillater det.
Vær oppmerksom på at ingen sikkerhetstiltak er hverken perfekte eller ugjennomtrengelig. Vi
beholder dine personopplysninger i den tidsperioden som er nødvendig for å oppfylle de formål som
er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er
lovpålagt eller tillatt.

 

6 Dataoverføring, lagring og global behandling.

 

Røros Hotell AS opererer regionalt og kan overføre dine personopplysninger til individuelle selskap i
konsernet. Uansett hvor dine personopplysninger overføres, lagres eller behandles, strekker vi oss
langt for å beskytte ditt personvern. Når vi bruker personlige opplysninger som er overført fra EU,
overholder vi Safe Harbor-avtalen angitt av det amerikanske handelsdepartementet.

 

7 Endringer i denne personvernerklæringen.

 

Fra tid til annen kan vi endre denne personvernerklæringen for å imøtekomme ny teknologi, praksis,
regulatoriske krav eller annet. Vi vil varsle deg dersom disse endringene er vesentlige, og vil be om
ditt samtykke når det kreves gjelden lov.

 

8 Kommentarer og spørsmål.

 

Dersom du har kommentarer eller spørsmål til denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss.
Våre sider og applikasjoner kan inneholde linker til andre sider som ikke er eid eller kontrollert av
oss, og vi er ikke ansvarlig for personvernpraksisen på disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å lese
personvernregler for andre nettsteder som kan samle inn dine personlige data.
Du kan sende inn klage om hvordan vi har håndtert dine personvernopplysninger ved å bruke
kontaktinformasjonen på siste side av denne erklæringen. Ved klage skal navn og kontaktinformasjon
til vedkommende gis til Røros Hotell AS. Røros Hotell AS vil behandle klagen og svare innen 30 dager.
Dersom du mener at Røros Hotell AS ikke har klart å løse klagen på en tilfredsstillende måte, kan du
klage til datatilsynet på telefon 22 39 69 00 eller på e-postadresse postkasse@datatilsynet.no.

 

9 Kontaktinformasjon.

 

Du kan kontakte Røros Hotell AS pr e-post: resepsjon@roroshotell.no eller pr tlf. 72 40 80 00. Vår
besøksadresse er An-Magrittsveg 120 – 7374 Røros.