Røros kirke. Foto: Tom Gustavsen

Røros er UNESCO verdensarv

 

Verdensarvstedet Røros Bergstad og landskapene rundt omfatter en unik bergverksby etablert i 1644. Sentrumsområdet er bygget i trematerialer og omgitt av et kulturlandskap som på en fremragende måte fremstår på et vis som tydeliggjør hvordan kobberet ble drevet fra gruvene, transportert til Bergstadens sentrum – og hvordan dette skapte liv og levesett for menneskene som levde og arbeidet der. Øverst på en fjellvidde, i kaldt klima, med dårlige vekstvilkår for jordbruk ble det skapt en unik kultur, som på en fremragende måte har blitt ivaretatt til dags dato.

Hotellets historie

 

Røros Turisthotell sto ferdig til påske 1951. Direktør Knut R. Strøm og kona Kristin ble sentrale personer i videreutviklingen av hotellet. I 1977 overtok hotellet driften av Kaffestuggu og i 1988 ble Vertshuset Røros kjøpt og ombygd. I 1986 ble Røros Turisthotell omdøpt til Hotel Røros, og i 1990 ble selskapets navn endret til Hotel Røros AS. Kultur- og konferansesenteret Storstuggu sto ferdig i 1999, i tett samarbeid med Røros kommune. Etter å ha vært tilknyttet ulike kjeder de siste tiårene, markerte Røros Hotell fra 1. januar 2009 seg som et selvstendig hotell.

Røros Hotell
Inngangsparti Røros Hotell. Foto: Tom Gustavsen

Hvem er vi?

Fra vi startet i 1951 har vi utviklet hotellet med respekt og kjærlighet til Røros sin tradisjon og historie. Røros er omskapt fra gruveby til en internasjonal reiselivsdestinasjon med vår aktive deltagelse. Røros Hotell er en medspiller som med kompetanse og økonomi har bidratt til utvikling av musikkspillet Elden, Femundløpet og Vinterfestspillene.

Vi bygger stolthet til faget og bidrar til at våre ansatte får videreutdannelse og kurs innen sine fag. Vi har et tett samarbeid med opplæringskontorene og har lærlinger i resepsjon, kjøkken og restaurant. I dag har vi dyktige øl og vinkelnere, et kjøkken med kun faglærte kokker og en resepsjon med mange faglærte resepsjonister.